Javna nabava

Imate ideju? Potrebna su Vam sredstva za financiranje? Zatražite inicijalni sastanak!

Javna nabava

Javna nabava u Republici Hrvatskoj predstavlja izrazito složen postupak. Svaki Korisnik EU projekta prilikom nabave usluga, robe ili izvođenju radova financiranih iz proračuna mora poštovati načela javne nabave i procedure propisane za provedbu javne nabave.

Javna nabava predstavlja rizik za povrat sredstava iz EU fondova zbog velikih iznosa Ugovora, kao i u udjela takvih ugovora u ukupnim sredstvima projekta te mogućnosti da se nepravilnost utvrdi u bilo kojem trenutku u provedbi. Uspješno provođenje procesa javne nabave zahtijeva znanja i iskustvo budući da su rezultati uspješno provedene javne nabave vidljivi u uspješnoj provedbi projekta.

U pojedinačnom postupku javne nabave najmanje jedan ovlašteni predstavnik Naručitelj mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave, što naša tvrtka posjeduje. U okviru usluga javne nabave u mogućnosti smo Vam pružiti:

  • Izradu plana nabave za nabavu radova, robe i usluga u projektu
  • Izrada/pregled analize tržišta, utvrđivanje procijenjene vrijednosti nabave i izmjene proračuna, ako je potrebno
  • Pregled administrativne sukladnosti izrađene dokumentacije o nabavi/dokumentacije za nadmetanje i tehničkih specifikacija/opisa posla
  • Izrada dokumentacije o nabavi/dokumentacije za nadmetanje
  • Pomoć pri/ili uspostava odbora za otvaranje, pregled i ocjenu ponuda i sudjelovanje u istom u svojstvu člana, ako je potrebno
  • Pojašnjenje uvjeta provedbe nabave i/ili provedba postupaka nabave radova, robe i usluga
  • Pomoć pri izradi i/ili izrada zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, odluke o odabiru/poništenju i ugovora, ako je potrebno
  • Praćenje i savjetovanje vezano uz provedbu Ugovora o nabavi

Provjerite kako smo stekli povjerenje brojnih klijenata

Nazovite telefonom još danas, besplatno se posavjetujte, u govorite sastanak i ostvarite svoje planove! Ili nam pošaljite upit e-mailom.

+385 91 555 6981