Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

Do kraja ožujka Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja otvoriti će EU natječaj za bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća s fokusom na poduzećima koja razvijaju inovacije bazirane na znanju ili visokim tehnologijama.

Očekivani rok raspisivanja natječaja: 31.03.2022. godine

PREDMET POZIVA

Predmetnim pozivom poticati će se inovativnost novoosnovanih MSP-ova u visokotehnološkim sektorima u predkomercijalnoj fazi za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom i/ili uslugom koja je novost na tržištu.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba u kategoriji MSP poduzetnika, a koji je osnovan najviše 5 godina prije dana predaje projektnog prijedloga. Prijavitelj mora biti osnovan najmanje mjesec (kalendarski) dana prije predaje projektnog prijedloga.

Prijavitelj mora djelovati u visokotehnološkom sektoru i imati dokazan visokoinovativna projekt koji razvija, a koji još nije spreman za tržište (TRL 5-8), pri čemu se ulaže u predkomercijalni razvoj istog. Prijavitelj treba dokazati i postojanje dostatnih provedbenih kapaciteta – osposobljenog tima.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Prihvatljive su aktivnosti namijenjene razvoju inovacija koje trebaju rezultirati lansiranjem na tržište proizvoda koji su novost na tržištu. Projekti koji nemaju za cilj lansiranje gotovog proizvoda/usluga na tržište nisu prihvatljivi. Inovativni proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge).

 • Potpore za inovacije MSP-ova:
 • troškove stjecanja patenata i sl. nematerijalne imovine i zaštite iste,
 • troškovi savjetodavnih i pomoćnih usluga za razvoj inovacije.
 • Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja (čl. 29 GBER):
 • troškovi osoblja,
 • troškovi opreme i zgrada u visine amortizacije iste za vrijeme trajanja projekta,
 • nabava tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, uspostave pilot linija,
 • stjecanje znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije, kupnja patenata) uključujući povezane savjetodavne usluge,
 • troškovi materijala i roba i ostali troškovi poslovanja nastali kao izravna posljedica provedbe projekta.
 • Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (po pravilu „de minimis“):
 • troškovi revizije projekta (marketinški, poslovni plan, analiza tržišta),
 • aktivnosti usmjerene pristupu novim tržištima,
 • troškovi pripreme projektne dokumentacije,
 • upravljanje projektom kao vanjska usluga.

INTEZITET POTPORE I RASPOLOŽIVI IZNOS

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 141.700.000,00 kuna bespovratnih sredstava, iznos potpore iznosi od 200.000 – 1.000.000 kn, uz intenzitet potpore do 85%.

Kako bi ste na vrijeme krenuli u realizaciju svoje projektne ideje, pozivamo Vas da nam se javite putem maila na adresu info@inceptum-savjetovanje.hr, ili na telefon 035/351-787.

Podijelite članak!

Share on Facebook
Share on Linkdin