OP program

Upoznajte operativne programe – vaše potencijalne izvore financiranja.

Operativni programi

OP konkurentnost i kohezija

NAMJENA: Financiranje projekata iz područja prometa i okoliša, u proizvodne investicije s ciljem otvaranja radnih mjesta, infrastrukturne investicije te lokalni razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Aktivnosti koje se mogu financirati vezane su uz:

 • transportnu infrastrukturu koja pridonosi okolišno održivom urbanom i javnom prometu te okolišnu infrastrukturu radi preuzimanja EU standarda zaštite okoliša
 • korištenje energije i obnovljivih izvora energije;
 • ulaganja koja pridonose stvaranju i očuvanju održivih radnih mjesta, kroz potpore za mala i srednja poduzeća
 • u infrastrukturu pružanja osnovnih usluga građana u području energetike, okoliša, prometa te informacijskih i komunikacijskih tehnologija
 • u socijalnu, zdravstvenu i obrazovnu infrastrukturu;
 • unutarnjeg potencijala podržavanjem lokalnih i regionalnih razvoja i istraživanja te inovacija
KORISNICI: Tijela javne vlasti, škole, lokalne i regionalne vlasti, trening centri, državna uprava, udruge, sveučilišta ali i poslovni sektor – mala i srednja poduzeća, obrti.

OP učinkoviti ljudski potencijali

NAMJENA: Poticanje poduzetništva i pomoć posloprimcima u pronalaženju boljih radnih mjesta. Aktivnosti koje se mogu financirati vezane su uz:

 • u ljudske resurse (cjeloživotno učenje, inovacije i poduzetništvo, usavršavanje vještina za upravljanje, profesionalno usmjeravanje, obuka predavača)
 • povratku nezaposlenih među aktivnu radnu snagu (financiranje seminara, treninga)
 • gospodarskim promjenama (produktivnija organizacija rada, ciljanje znanja i vještina, zapošljavanje i obuka)
 • tržištu rada (modernizacija i jačanje institucija, aktivne mjere zapošljavanja)
 • uključenost (borba protiv diskriminacije, zapošljavanje, pomoć i usluge)
 • radu službi za zapošljavanje (umrežavanje s istraživačkim centrima, izrada i provedba studija o potrebama za određenim profilom radne snage
KORISNICI: Javna uprava, udruženja radnika i poslodavaca, nevladine organizacije, dobrotvorne ustanove i tvrtke.

Program ruralnog razvoja

NAMJENA: Poboljšanje upravljanja i kontrole nad politikom ruralnog razvoja; ulaganje u uspostavu ekološke i teritorijalne ravnoteže, zaštita klimatskih uvjeta i uvođenje inovacija u poljoprivredni sektor. Aktivnosti koje se mogu financirati vezane su uz:

 • transfera znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima
 • konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede i povećanje održivosti gospodarstva
 • organizacije prehrambenog lanca i upravljanje rizicima u poljoprivredi
 • očuvanje i promicanje ekološke ovisnosti o poljoprivredi i šumarstvu
 • učinkovitosti resursa i pomak potpora prema niskim razinama ugljičnog dioksida i klimatski prilagodljivoj poljoprivredi, prehrani i šumarstvu
 • socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj ruralnih područja
KORISNICI: Poljoprivredni gospodarski subjekti (OPG, PG, mali i srednji poduzetnici, obrti) poljoprivredne organizacije, udruge i sindikati, organizacije koje pružaju usluge u kulturi zajednice, uključujući medije, udruge žena, poljoprivrednici, šumari i mladi.

OP za pomorstvo i ribarstvo

NAMJENA: Osiguravanje sredstava ribarskoj industriji i priobalnim zajednicama s ciljem njihove prilagodbe promijenjenim uvjetima u sektoru i postizanje gospodarske i ekološke održivosti. Osigurava održivo ribarstvo i industriju akvakulture (uzgoj ribe, školjkaša i podvodnog bilja). Aktivnosti koje se mogu financirati vezane su uz:

 • razvoj ribarstva, akvakulture i ribolovnih područja
 • za dodatne troškove u najudaljenijim regijama za ribarske proizvode i akvakulturu
 • pomorsku politiku i popratne mjere
KORISNICI: Gospodarski subjekti (mikro i mala poduzeća, obrti) i udruge.

Europska teritorijana suradnja

NAMJENA: Stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i središnjoj državnoj razini s partnerima iz susjednih zemalja i ostalih regija Europske unije. Republika Hrvatska u ovom razdoblju može punopravno sudjelovati u tri dijela europske teritorijalne suradnje:

 • Međuregionalna suradnja
 • Prekogranična suradnja
 • Transnacionalna suradnja
CILJ: Zajediničkim pristupom na odgovarajućoj administrativno-teritorijalnoj razini smanjenje negativnog utjecaja granica i promocija društveno-gospodarske kohezije.

Provjerite kako smo stekli povjerenje brojnih klijenata

Nazovite telefonom još danas, besplatno se posavjetujte, u govorite sastanak i ostvarite svoje planove! Ili nam pošaljite upit e-mailom.

+385 91 555 6981