Komercijalizacija inovacija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja do kraja mjeseca ožujka objaviti će poziv za mikro, male i srednje poduzetnike usmjerenim na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti.

Očekivani rok raspisivanja natječaja: 31.03.2022. godine

PREDMET POZIVA

Pozivom će se poticati ulaganja neophodnih za primjenu (komercijalizaciju) rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (jačanju veza između znanstvenih institucija i industrije, kao i između malih i srednjih poduzeća i većih tvrtki) u poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja, za proizvode i usluge koji su u fazi spremnosti za tržište.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala ili srednja poduzeća (sukladno Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014).

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Projekt bi trebao rezultirati dovršenim inovacijskim projektom u industrijskom okruženju, koji može biti u bilo kojoj fazi ciklusa inovacije između TRL 7-9. Prihvatljive aktivnosti su namijenjene primjeni rezultata istraživanja (jačanju veza između znanstvenih institucija i industrije, kao i između malih i srednjih poduzeća i većih tvrtki), razvoja i inovacija (razine tehnološke spremnosti TRL 7-9) kako bi se potaknule poslovne aktivnosti i pokrenula proizvodnja novih proizvoda i usluga (novih za poduzeće i/ili novih na tržištu) te ostvarili pozitivni poslovni rezultati i rast poduzeća s potencijalom na međunarodnoj razini. Prihvatljive aktivnosti uključuju i inovacije procesa i organizacije poslovanja, pribavljanje i dobivanje patenata i drugih oblika nematerijalnog vlasništva, savjetodavne usluge za inovacije te usluge podrške inovacijama.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Potpore za inovacije za MSP-ove
 • Prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta
 • Primjena (komercijalizacija) rezultata vlastitog istraživanja i razvoja
 • Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja
 • Prilagodba razvijanog procesa i/ili organizacije poslovanja zahtjevima tržišta
 • Primjena (komercijalizacija) inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja
 • Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Potpore male vrijednosti (de minimis))
 • Revizija projekta
 • Informiranje i vidljivost
 • Priprema natječajne dokumentacije
 • Usluge upravljanja projektom

INTEZITET POTPORE I RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za ovaj Poziv je 380.000.000,00 HRK. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu 760.000,00 HRK, dok ukupni iznos državne potpore ne može prijeći prag od 5.320.000,00 HRK.

Ako želite prijaviti svoje projekte na Poziv “Komercijalizacija inovacija” i na vrijeme početi s prijavom, pozivamo Vas da se javite na e-mail info@inceptum-savjetovanje.hr ili na broj telefona 035/351-787.

Podijelite članak!

Share on Facebook
Share on Linkdin