Započelo slanje ugovora o financiranju korisnicima za tip operacije 8.5.1 – Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nakon provedbe administrativnih kontrola, započela je s izdavanjem i slanjem ugovora…

Podijelite članak!

Share on Facebook
Share on Linkdin