ZAJMOVI ZA OBRTNA SREDSTVA COVID-19, DO 750.000 HRK UZ KAMATU OD 0,25%

HAMAG-BICRO objavio je još jednu mjeru pomoći gospodarstvu „COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen subjektima malog gospodarstva koji su pogođeni pandemijom korona virusa.

ZAJMOVI ZA OBRTNA SREDSTVA COVID-19
ZAJMOVI ZA OBRTNA SREDSTVA COVID-19

CILJ FINANCIJSKOG INSTRUMENTA

Cilj financijskog instrumenta je osigurati likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja. Krajnji korisnik mora dokazati da je korona virus imao negativan utjecaj na poslovanje u vidu pada prihoda od minimalno 20% u prvom kvartalu ili jednakog predviđenog pada prihoda u narednim kvartalima 2020. godine uslijed jednog ili više razloga:

 • otkazivanja ugovornih poslova i/ili narudžbi, rezervacija, eventa, kongresa i sl.
 • nemogućnosti ili otežane isporuke naručenih i proizvedenih roba, odnosno nemogućnosti izvršenja ugovorenih radova ili usluga i sl.
 • nemogućnosti ili otežane mogućnosti kupnje sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za poslovanje i sl.
 • ili drugih razloga koje je moguće dokazati (npr. mjesečni ili kvartalni PDV obrasci iz kojih je vidljivo smanjenje vrijednosti izlaznih računa), ovisno o specifičnosti pojedine djelatnosti.

UVJETI I OTPLATA ZAJMA

HAMAG-BICRO će odobravati zajmove uz sljedeće uvjete:

 • Iznos: do 750.000 HRK
 • Kamatna stopa: 0,25%
 • Rok korištenja: do 6 mjeseci
 • Poček: do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine
 • Rok otplate: do 5 godina uključujući poček
 • Instrument osiguranja: zadužnica korisnika zajma

KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI KRAJNJIH KORISNIKA

U trenutku odobrenja zajma prihvatljivi krajnji korisnici moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

 • imaju status „subjekta malog gospodarstva“ kako su definirani u članku 1. Priloga Preporuci Europske komisije 2003/361/EZ
 •  imaju više od 50% privatnog vlasništva
 •  nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci,
 •  nisu društvo u teškoćama kako je definirano pravilima o državnim potporama, što uključuje da:

a) za njih nije podnesen prijedlog za otvaranje predstečajnog ili stečajnog postupka;
b) za njih nije donesena odluka o pokretanju postupka prisilne likvidacije ili odluka o poništenju ili ukidanju rješenja kojim im je dano odobrenje za rad;

 •  imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme.

U trenutku ulaganja sredstava zajma prihvatljivi korisnici moraju imati registrirano mjesto poslovanja i obavljati djelatnost u Republici Hrvatskoj, a gospodarska djelatnost za koju je isplaćen zajam mora se nalaziti u Republici Hrvatskoj i društvo za istu mora biti registrirano.

Zahtjevi se zaprimaju od 05. travnja 2020. godine, a za sve dodatne informacije obratite nam se na info@inceptum-savjetovanje.hr

Podijelite članak!

Share on Facebook
Share on Linkdin