Informacije o projektu

  • Naziv projekta – WWW ZA RAST I RAZVOJ
  • Korisnik: INCEPTUM j.d.o.o., Stjepana Radića 43, Sl. Brod
  • Izdavatelj vaučera: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
  • Ukupna vrijednost projekta: 48.785,00 HRK
  • Bespovratna sredstva EU: 33.173,30 HRK (85% prihvatljivih troškova)
  • Razdoblje provedbe projekta: Razdoblje provedbe projekta je 6 mjeseci, a krajnji rok za provedbu aktivnosti je 9. listopad 2019.
  • Kontakt osoba: Darko Bošnjak, struč.spec.oec., info@inceptum-savjetovanje.hr
  • Cilj projekta: Povećati produktivnost tvrtke i osigurati promidžbu i vidljivost poslovanja i usluga putem WEB poslovnog rješenja.
  • Opis projekta: Projekt je usmjeren na rješavanje glavnog problema koji se odnosi na nedovoljnu promidžbu i vidljivost o poslovanju i uslugama tvrtke. Provedba projekta omogućila je dizajniranje, izradu i implementaciju web poslovnog rješenja koje postojećim i novim klijentima omogućuje stalno dostupne informacije o poslovanju i uslugama tvrtke, ali i dostupnim EU natječajima. Provedbom projekta znatno se unaprjeđuje postojeći proces komunikacije, te jača tržišna pozicija i podiže razina konkurentnosti tvrtke INCEPTUM j.d.o.o.
  • Rezultati projekta: Unaprijeđena i osnažena tržišna pozicija tvrtke putem WEB marketinških rješenja.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj / www.strukturnifondovi.hr

Podijelite članak!

Share on Facebook
Share on Linkdin