Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje

Predmet poziva je doprinijeti osiguranju odgovarajućeg smještaja i skrbi za jedinke životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištima a koje su:

  • strogo zaštićene zavičajne vrste životinja koje su nađene u prirodi iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane,
  • zaplijenjene ili oduzete strogo zaštićene životinje, kao i životinje divljih vrsta zaplijenjene sukladno posebnom propisu kojim se regulira prekogranični promet i trgovina divljim vrstama

Svrha poziva je unaprijediti postojeće i uspostaviti nove kapacitete oporavilišta za smještaj i brigu o jedinkama životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištima.

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti projektima koje će rezultirati povećanim kapacitetom za smještaj i brigu o jedinkama životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištu. Minimalna ciljana vrijednost pokazatelja koju odabrani projekti moraju ostvariti najkasnije do završetka razdoblja provedbe projekta ovisi i o tome da li se kapacitet oporavilišta povećava za jedinke iz skupina/vrsta (i kategorije nastamba) koje su određene kao prioritetne u točki 1.3.1. Uputa za prijavitelje.

The post Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje appeared first on Europski strukturni i investicijski fondovi.

Podijelite članak!

Share on Facebook
Share on Linkdin