Svaki tjedan LAG jedan – LAG Virovitički prsten

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ (LAG „VIP“)  neprofitna  je udruga osnovana 14. rujna 2012. godine. Nalazi se u kontinentalnom dijelu Republike…

Podijelite članak!

Share on facebook
Share on Facebook
Share on linkedin
Share on Linkdin