Program ruralnog razvoja

NAMJENA: Poboljšanje upravljanja i kontrole nad politikom ruralnog razvoja; ulaganje u uspostavu ekološke i teritorijalne ravnoteže, zaštita klimatskih uvjeta i uvođenje inovacija u poljoprivredni sektor.

Aktivnosti koje se mogu financirati vezane su uz:

  • poticanje transfera znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima;
  • jačanje konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede i povećanje održivosti gospodarstva;
  • promicanje organizacije prehrambenog lanca i upravljanje rizicima u poljoprivredi;
  • obnovu, očuvanje i promicanje ekološke ovisnosti o poljoprivredi i šumarstvu;
  • promicanje učinkovitosti resursa i pomak potpora prema niskim razinama ugljičnog dioksida i klimatski prilagodljivoj poljoprivredi, prehrani i šumarstvu;
  • promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj ruralnih područja.

KORISNICI: Poljoprivredni gospodarski subjekti (OPG, PG, mali i srednji poduzetnici, obrti) poljoprivredne organizacije, udruge i sindikati, organizacije koje pružaju usluge u kulturi zajednice, uključujući medije, udruge žena, poljoprivrednici, šumari i mladi.

Podijelite članak!

Share on Facebook
Share on Linkdin