Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema

1. Cilj, svrha i namjena Poziva

Predmet ovog Poziva je doprinos održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj odnosno regionalnoj razini.

Svrha ovog Poziva je doprinos održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj odnosno regionalnoj razini, a njegova je svrha pružanje potpora Integriranim razvojnim programima temeljenima na obnovi kulturne baštine, koji integracijom različitih komponenti i povezanih aktivnosti osiguravaju unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj odnosno regionalnoj razini.

Ovim ograničenim Pozivom, a sukladno Prilogu 4. Razvojnog sporazuma (Popis razvojnih projekata prihvatljivih za prijavu na ograničene javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava za područja jedinica područne (regionalne) samouprave potpisnica razvojnog sporazuma) predviđeno je financiranje sljedećih razvojnih projekta:

 • „Centar za kulturu zdravlja – dvorac Janković Cabuna“ (razvojni projekt pod rednim brojem 5)
 • „Rekonstrukcija zidina, zgrade Žitnice, Podrumareve kuće i Franjevačkog samostana u Iloku“ (razvojni projekt pod rednim brojem 22)
 • „Terme Lipik (Vila Zinka, Narodne kupke, Perivoj)“ (razvojni projekt pod rednim brojem 4)
 • „Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog i Malog“ (razvojni projekt pod rednim brojem 24 i 25)
 • „Svijet graševine (Spahijski podrum, Muzej bećarca, brendiranje)“ (razvojni projekt pod rednim brojem 3)
 • „Požeške bolte“ (razvojni projekt pod rednim brojem 2)
 • „Izgradnja Kulturno-turističkog centra Eko-etno kuća u Vrpolju” (razvojni projekt pod rednim brojem 11).

2. Predviđeni intenzitet potpore

Sredstva unutar ovog Poziva dodjeljivat će se u skladu s Programom dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava EFRR-a po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

3. Prihvatljivi prijavitelji i partneri

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može biti:

 • Virovitičko-podravska županija
 • Grad Ilok
 • Grad Lipik
 • Grad Našice
 • Grad Pakrac
 • Grad Požega
 • Općina Vrpolje

Odgovarajuća turistička zajednica na regionalnoj i/ili lokalnoj razini obavezan je Partner za sve projektne prijedloge. Projektni prijedlog dodatno, u odnosu na turističku zajednicu kao obveznog partnera mora uključiti minimalno još jednog Partnera. Dakle, formiranje partnerstva unutar pojedinačnog projektnog prijedloga je obavezno.

4. Prihvatljive aktivnosti

 1. Priprema projektno – tehničke dokumentacije i studija
 2. Provedba projekta
 3. Upravljanje projektom

5. Geografska ograničenja

 • Pozivom se sufinanciraju projekti koji se provode u potpunosti na području Brodsko-posavske županije i/ili Osječko-baranjske županije i/ili Požeško-slavonske županije i/ili Virovitičko-podravske županije i/ili Vukovarsko-srijemske županije, ali su pritom ograničeni na određeno uže ili šire područje, odnosno turističku destinaciju.

6. Administrativni podaci

 • Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 29. ožujka 2019. od 15:00 sati do najkasnije 31. listopada 2019. u 23:59 sati. Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na kojem je Poziv i objavljen.

The post Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema appeared first on Europski strukturni i investicijski fondovi.

Podijelite članak!

Share on Facebook
Share on Linkdin