OSTVARITE ZAJAM ZA INVESTICIJU OD HAMAG-BICRO DO 50.000,00 EUR UZ KAMATU OD 0,1% DO 0,5%

Uz mjere pomoći gospodarstvu putem obrtnih sredstva, HAMAG-BICRO ima otvorenu liniju financiranja investicija mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva uz smanjene kamatne stope i smanjene razine potrebnih sredstava osiguranja.

CILJ

Financiranje mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u svrhu:

 • Osnivanja obrta i trgovačkih društava;
 • Modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja;
 • Samozapošljavanja;
 • Zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta.

NAMJENA

 • Osnovna sredstva: Materijalna i nematerijalna imovina;
 • Obrtna sredstva (maksimalno do 30% iznosa zajma).

UVJETI I OTPLATA ZAJMA

HAMAG-BICRO će odobravati zajmove uz sljedeće uvjete:

 • Iznos: do 50.000,00 EUR
 • Kamatna stopa: 0,1% do 0,5% ovisno o indeksu razvijenosti prema mjestu ulaganja;
 • Rok korištenja: do 6 mjeseci
 • Poček: do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine
 • Rok otplate: do 10 godina uključujući poček
 • Instrument osiguranja: zadužnica korisnika zajma

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Subjekti malog gospodarstva, uključujući i fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za zajam nemaju vlastiti gospodarski subjekt već planiraju isti osnovati.

Prihvatljivi subjekti malog gospodarstva su oni koji:

 • Su registrirani i obavljaju djelatnosti za koju se traži zajam;
 • Imaju više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava
 • Imaju minimalno jednog zaposlenog ili će zapošljavanje biti realizirano u roku od 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma;
 • Nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajam;
 • Nemaju nepomirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima.

Ako zatrebate pomoć u izradi poslovnog plana i prijavi za zajam obratite nam se na info@inceptum-savjetovanje.hr

Podijelite članak!

Share on Facebook
Share on Linkdin