OP učinkoviti ljudski potencijali

NAMJENA: Poticanje poduzetništva i pomoć posloprimcima u pronalaženju boljih radnih mjesta.

Aktivnosti koje se mogu financirati vezane su uz:

  • ulaganje u ljudske resurse (cjeloživotno učenje, inovacije i poduzetništvo, usavršavanje vještina za upravljanje, profesionalno usmjeravanje, obuka predavača);
  • podršku povratku nezaposlenih među aktivnu radnu snagu (financiranje seminara, treninga);
  • prilagodbu gospodarskim promjenama (produktivnija organizacija rada, ciljanje znanja i vještina, zapošljavanje i obuka);
  • pristup tržištu rada (modernizacija i jačanje institucija, aktivne mjere zapošljavanja);
  • socijalnu uključenost (borba protiv diskriminacije, zapošljavanje, pomoć i usluge);
  • podršku radu službi za zapošljavanje (umrežavanje s istraživačkim centrima, izrada i provedba studija o potrebama za određenim profilom radne snage.

KORISNICI: Javna uprava, udruženja radnika i poslodavaca, nevladine organizacije, dobrotvorne ustanove i tvrtke.

Podijelite članak!

Share on Facebook
Share on Linkdin