NOVI NATJEČAJ ZA BESPOVRATNA SREDSTVA – MJERA 6.4.1. RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA

Svrha natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje moraju:

 • biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu;
 • biti registrirani za djelatnost ili uslugu koju razvijaju i baviti se njome, prije 14.02.2020. tj. imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata;
 • biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti korisnika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu;
 • pri podnošenju zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 EUR.

U slučaju kada je fizička osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnika obrta, korisnici moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti korisnika.

Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom u naselju do 5.000 stanovnika.

Prihvatljiva su ulaganja u:

 • turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga);
 • tradicijski obrt, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina (građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje);
 • pružanje usluga u ruralnim područjima – poljoprivredi, šumarstvu, veterini, društvenim djelatnostima te intelektualne usluge (ulaganje u građenje i/ili opremanje građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima);
 • prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o funkcioniranju EU (građenje i/ili opremanje građevina za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju proizvoda) pri čemu se marketing mora odnositi na predmet prerade.

Prihvatljivi su troškovi: 

 • građenja ili rekonstrukcije objekata;
 • opremanja objekata;
 • kupnje novih gospodarskih vozila i plovila, strojeva i opreme;
 • kupnja živih životinja u svrhu obavljanja djelatnosti.

Intezitet i visina potpore:

 • do 70% ukupnih prihvatljivih troškova;
 • do 40% za kupovinu poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate);
 • minimalni iznos javne potpore (de minimis potpora) koju korisnik može tražiti po prijavljenom projektu iznosi 3.500 EUR u protuvrijednosti u kunama;
 • maksimalni iznos javne potpore (de minimis potpora) po prijavljenom korisniku iznosi 200.000 EUR u protuvrijednosti u kunama.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 28. svibnja 2020. godine do 28. srpnja 2020. godine.

Ako zatrebate pomoć u izradi dokumentacije, poslovnog plana i prijavi obratite nam se na info@inceptum-savjetovanje.hr.

Podijelite članak!

Share on Facebook
Share on Linkdin