NOVI NATJEČAJ ZA BESPOVRATNA SREDSTVA – MJERA 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Svrha mjere je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

PRIHVATLJIVI KORISNICI I LOKACIJA ULAGANJA

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom u naselju do 5.000 stanovnika.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

  • IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA
  • OPREMANJE OBJEKATA
  • KUPNJA ZEMLJIŠTA/OBJEKATA
  • STROJEVI I OPREMA U SVRHU OBAVLJANJA DIVERSIFICIRANE DJELATNOSTI
  • KUPNJA PLOVILA
  • KUPNJA GOSPODARSKOG VOZILA
  • KUPNJA ŽIVIH ŽIVOTINJA ZA OBAVLJANJE DIVERSIFICIRANE DJELATNOSTI
  • PROMOTIVNE AKTIVNOSTI VEZANE ZA DIVERSIFICIRANU DJELATNOS
  • EDUKACIJE VEZANE ZA DIVERSIFICIRANU DJELATNOST

INTENZITET I VISINA POTPORE:

  • Fiksni iznos 50.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama

Potpora ne smije biti manja od navedenog iznosa a sve troškove preko navedenog iznosa snosi prijavitelj

Rok za podnošenje projektne prijave je od 4. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 4. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati.

Ako zatrebate pomoć u izradi poslovnog plana i prijavi za zajam obratite nam se na info@inceptum-savjetovanje.hr

Podijelite članak!

Share on Facebook
Share on Linkdin