NATJEČAJ: “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju”

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dana 21.04.2021. godine objavilo je javni otvoreni poziv “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju” namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima (obrt, j.d.o.o., d.o.o.) koji su registrirani i koje se ulaganje odvija u sektoru C Prerađivačka industrija.

Svrha (cilj) Poziva je jačanje konkurentnosti MSP-ova na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te stvaranja novih radnih mjesta.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 7.500.000,00 HRK, a najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 500.000,00 HRK.

INTEZITET POTPORE

  • A) REGIONALNE POTPORE – Maksimalno 35% prihvatljivih troškova za srednje poduzetnike i 45% prihvatljivih troškova za mikro i male poduzetnike.
  • B) POTPORE ZA INOVACIJE PROCESA I ORGANIZACIJU POSLOVANJA – Maksimalno 50% prihvatljivih troškova.
  • POTPORE ZA USAVRŠAVANJE – Za srednja poduzeća do maksimalno 60% prihvatljivih troškova ili do 70% prihvatljivih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju te za mikro i mala poduzeća do 70% prihvatljivih troškova s tim da iznos po ovoj potpori ne može prijeći prag od 1.000.000,00 HRK.
  • POTPORE ZA SAVJETODAVNE USLUGE U KORIST MSP-ova – Maksimalno 50% prihvatljivih troškova s tim da iznos po ovoj potpori ne može pireći prag od 1.000.000,00 HRK.
  • POTPORE MALE VRIJEDNOSTI – Maksimalno 75% prihvatljivih troškova.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

  • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva te time i povećanju proizvodnje, povećanju izvoza i očuvanju postojećih te stvaranju novih radnih mjesta.
  • Unapređenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja MSP-ova, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva, u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te stvaranje novih radnih mjesta.
  • Savjetodavne usluge povezane s projektom koje pružaju vanjski konzultanti, a koje nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika.
  • Usavršavanje djelatnika povezano s projektom s ciljem operacionalizacije projektnih aktivnosti i njihovog uvođenja u poslovanje prijavitelja.
  • Prateće aktivnosti povezane s projektom.

ROK ZA PRIJAVU – Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s početkom zaprimanja projektnih prijava od 30. travnja 2021. godine u 11:00:00 sati te krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. svibnja 2021. godine u 16:00:00 sati.

Kako bi ste na vrijeme krenuli u realizaciju svoje projektne ideje, tvrtka INCEPTUM poziva vas da nam se javite putem maila na adrese info@inceptum-savjetovanje.hr te ivan.tomasic@inceptum-savjetovanje.hr ili na telefon 035/351-787 kako bi smo na vrijeme pripremili vašu projektnu ideju te istu pripremili za prijavu  za sufinanciranje.

Podijelite članak!

Share on Facebook
Share on Linkdin