NATJEČAJ: “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju”

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dana 21.04.2021. godine objavilo je javni otvoreni poziv “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju” namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima (obrt, j.d.o.o., d.o.o.) koji su registrirani i koje se ulaganje odvija u sektoru C Prerađivačka industrija.

Svrha (cilj) Poziva je jačanje konkurentnosti MSP-ova na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te stvaranja novih radnih mjesta.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 7.500.000,00 HRK, a najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 500.000,00 HRK.

INTEZITET POTPORE

  • A) REGIONALNE POTPORE – Maksimalno 35% prihvatljivih troškova za srednje poduzetnike i 45% prihvatljivih troškova za mikro i male poduzetnike.
  • B) POTPORE ZA INOVACIJE PROCESA I ORGANIZACIJU POSLOVANJA – Maksimalno 50% prihvatljivih troškova.
  • POTPORE ZA USAVRŠAVANJE – Za srednja poduzeća do maksimalno 60% prihvatljivih troškova ili do 70% prihvatljivih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju te za mikro i mala poduzeća do 70% prihvatljivih troškova s tim da iznos po ovoj potpori ne može prijeći prag od 1.000.000,00 HRK.
  • POTPORE ZA SAVJETODAVNE USLUGE U KORIST MSP-ova – Maksimalno 50% prihvatljivih troškova s tim da iznos po ovoj potpori ne može pireći prag od 1.000.000,00 HRK.
  • POTPORE MALE VRIJEDNOSTI – Maksimalno 75% prihvatljivih troškova.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

  • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva te time i povećanju proizvodnje, povećanju izvoza i očuvanju postojećih te stvaranju novih radnih mjesta.
  • Unapređenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja MSP-ova, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva, u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te stvaranje novih radnih mjesta.
  • Savjetodavne usluge povezane s projektom koje pružaju vanjski konzultanti, a koje nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika.
  • Usavršavanje djelatnika povezano s projektom s ciljem operacionalizacije projektnih aktivnosti i njihovog uvođenja u poslovanje prijavitelja.
  • Prateće aktivnosti povezane s projektom.

ROK ZA PRIJAVU – Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s početkom zaprimanja projektnih prijava od 30. travnja 2021. godine u 11:00:00 sati te krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. svibnja 2021. godine u 16:00:00 sati.

Kako bi ste na vrijeme krenuli u realizaciju svoje projektne ideje, tvrtka INCEPTUM poziva vas da nam se javite putem maila na adrese info@inceptum-savjetovanje.hr te ivan.tomasic@inceptum-savjetovanje.hr ili na telefon 035/351-787 kako bi smo na vrijeme pripremili vašu projektnu ideju te istu pripremili za prijavu  za sufinanciranje.

Podijelite članak!

Share on facebook
Share on Facebook
Share on linkedin
Share on Linkdin