Nova kreditna linija za privatne iznajmljivače

U Ministarstvu turizma 27.02.2019. godine predstavljena je nova jedinstvena kreditna linija.

Sporazumom potpisanim u veljači 2019. godine između Ministarstva turizma i HBOR-a kreirana je jedinstvena kreditna linija.Jedinstvena kreditna linija Ministarstva turizma i HBOR-a, kojoj su se pridružile Hrvatska poštanska banka i Podravska banka, namijenjena je fizičkim osobama registriranim kao privatnim iznajmljivačima.

Cilj programa je ujednačavanje kvalitete i ostvarenje što bolje usluge u privatnom smještaju te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz kvalitetne turističke proizvode i usluge.

Program financiranja rada privatnih iznajmljivača uključuje provedbu aktivnosti koje se odnose na;
  • obnovu, adaptaciju, rekonstrukciju i opremanje objekata u domaćinstvu, i/ili opremanje objekata
  • izgradnja i opremanje novih unutarnjih ili vanjskih bazena
  • potrebne infrastrukture za cikloturizam, sport i rekreaciju te drugih dodatnih turističkih sadržaja

Uz uvjet dobivanja novog rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno važećem Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata u domaćinstvu.

Predstavljeni krediti ugovaraju se u kunama od 20.000 do 375.000 kn s kamatnom stopom 3,7 posto godišnje. Nadalje, u eurima od 2.600 do 50.000 eura s ugovorenom kamatnom stopom 3 posto godišnje.

Financiranje se temelji na kreditnim sredstvima HBOR-a, dok Ministarstvo turizma osigurava sredstva za subvenciju dijela ugovorene redovne kamate u visini 1 posto godišnje te u konačnici kamatne stope iznose 2,7 posto za kredite u kunama, odnosno 2 posto za kredite u eurima. Najkraći rok otplate je 13 mjeseci, a najduži 10 godina, uključujući poček od 12 mjeseci.

Krediti nisu namijenjeni za izgradnju novih i povećanje broja postojećih smještajnih kapaciteta, refinanciranje postojećih kredita ili refundaciju sredstava korisnika uloženih u smještajni kapacitet. Već za obnovu i opremanje postojećih objekata, te unaprjeđenje i obogaćivanje njihovog sadržaja.

Ukoliko ste zainteresirani za prijavu ili imate dodatnih pitanja, kontaktirajte nas emailom ili telefonski, a nakon čega ćemo Vam pružiti detaljnije informacije i upute.

Podijelite članak!

Share on Facebook
Share on Linkdin