ITU – Toplovodi za naselja Slavonija I i Slavonija II – projekt zamjene dotrajalih toplovoda

Cilj Poziva je poboljšanje razine usluge koja se pruža kućanstvima i poslovnim subjektima kroz povećanje sigurnosti opskrbe toplinskom energijom te poboljšanje energetske učinkovitosti centralnog toplinskog sustava kroz smanjenje gubitaka u toplovodnoj mreži zamjenom dotrajalih toplovoda u naseljima Slavonija I i Slavonija II u Slavonskom Brodu te povećanje svijesti javnosti o prednosti  korištenja toplinskih sustava.

Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Brod-plin d.o.o., OIB: 93572453653 (društvo s ograničenom odgovornošću u javnom vlasništvu), a koje se nalazi na urbanom području Slavonski Brod na kojem se provodi ITU mehanizam.

Projekt se u potpunosti provodi na području Grada Slavonskog Broda.

Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:

  • Rekonstrukcija sustava za distribuciju toplinske energije naselja Slavonija I i Slavonija II, što uključuje građevinske radove (pripremne radove, radove uklanjanja i rušenja, zemljane radove, sanaciju kolnih i pješačkih površina i ostale radove), izrada projekta izvedenog stanja, strojarske radove (opremu i montažu opreme, projektantski nadzor, izradu strojarskog projekta izvedenog stanja toplovoda, radiografsko snimanje zavara, pripremno završne radove pri montaži, demontažu postojeće instalacije toplovoda, instalaciju ekspanzivnog sustava i dr.), provedbu zaštite na radu, geodetske radove te pripadajući stručni i projektantski nadzor radova
  • Podizanje svijesti javnosti i informiranje o korištenju toplinskih sustava, što uključuje pripremu i implementaciju kampanje podizanja svijesti
  • Promidžba i vidljivost, što uključuje primjerice uvodnu i završnu konferenciju, izradu promotivnog materijala, zakup medijskog prostora, informativnu ploču, trajnu ploču i slično.
  • Upravljanje projektom i administracija (uključujući koordinaciju aktivnosti i provođenje postupka nabave)
  • Horizontalne aktivnosti, odnosno aktivnosti koje doprinose ostvarenju horizontalnih načela iz točke 3.1. ovog Poziva

 

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Datum pokretanja postupka je datum odobrenja PDP-a od strane UT-a kroz sustav eFondovi, a krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 26. travnja 2019. godine.

The post ITU – Toplovodi za naselja Slavonija I i Slavonija II – projekt zamjene dotrajalih toplovoda appeared first on Europski strukturni i investicijski fondovi.

Podijelite članak!

Share on Facebook
Share on Linkdin