ITU- Regionalni transfuzijski centar KBC Split

Cilj Poziva je izgradnja Regionalnog transfuzijskog centra KBC Split na lokalitetu bolnice Križine u sklopu zapuštenog dijela kompleksa stare vojne bolnice.

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 31.920.000,00 HRK. Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta. Iznos traženih bespovratnih sredstava za projekt ne smije prijeći propisani najveći dopušteni iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem Poziva.

Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno. Prijavitelj se obvezuje osigurati:
• sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova Projekta te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva,
• sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova.

Bespovratna sredstva koja se isplaćuju po ovom Pozivu ne smatraju se državnom potporom.

 

Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Klinički bolnički centar Split, koji će sukladno Planu reorganizacije transfuzijske djelatnosti u Republici Hrvatskoj, vršiti funkciju regionalnog transfuzijskog centra.

 

Prihvatljive aktivnosti
Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:
• Izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za projekt
• Građevinsko – obrtnički i instalaterski radovi potrebni za izgradnju infrastrukture na brownfield lokaciji
• Promidžba, informiranje i vidljivost
• Upravljanje projektom i administracija
• Horizontalne aktivnosti (aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela sukladno točki 3.1. Uputa za prijavitelje)

 

Geografska ograničenja
Projekt se u potpunosti provodi na području Urbane aglomeracije Split.

 

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)
Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.
Datum pokretanja postupka je datum odobrenja PDP-a od strane UT-a kroz sustav eFondovi, a krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 21. lipnja 2019. godine.

The post ITU- Regionalni transfuzijski centar KBC Split appeared first on Europski strukturni i investicijski fondovi.

Podijelite članak!

Share on Facebook
Share on Linkdin